Lerend vermogen bij dementie

Het lerend vermogen van mensen met dementie is een onderbelicht thema in zorg en welzijn voor mensen met dementie. Het project 'Lerend vermogen bij dementie: denken in mogelijkheden' heeft als doel om dit lerend vermogen meer onder de aandacht te brengen.

Aanpassen aan omstandigheden

Bij dementie gaan de hersenen continu langzaam achteruit. Bij Alzheimer, de meest voorkomende vorm van dementie, duurt dat gemiddeld acht jaar. Acht jaar, waarin dingen niet meer zo gaan als voorheen. Dit betekent dat mensen met dementie zich constant aanpassen aan de omstandigheden in relatie tot hun eigen mogelijkheden. Dit aanpassen noemen wij ook wel het lerend vermogen.

Mensen met dementie kunnen nog dingen aan- en afleren. Dit geldt zowel voor mensen met beginnende dementie, als mensen met meer gevorderde dementie. Binnen het project ‘Lerend vermogen bij dementie: denken in mogelijkheden’ zijn 21 begeleidende films gemaakt, waarin  deskundigen, mensen met dementie en hun begeleiders laten zien hoe het lerend vermogen werkt en wat het effect kan zijn. Hieronder vind je twee van deze films.

De initiatiefnemers van dit project zijn Alzheimer Nederland, Innovatiefonds Zorgverzekeraars, De Haagse Hogeschool en DAZ (Dirkse Anders Zorgen, een organisatie gespecialiseerd in zorginnovatie).

Je kunt nog een heel goed leven hebben, ook al heb je dementie (Henk van Pagée)

Toolkit voor docenten MBO en HBO

Hoe spreek je het lerend vermogen van mensen met dementie aan? Voor docenten in het MBO en HBO onderwijs is binnen het project een toolkit ontwikkeld, waarmee ze op een prikkelende en interactieve manier aan de slag kunnen. Studenten leren met behulp van gevarieerde opdrachten op basis van de films met uitleg, hoe zij in hun eigen praktijk gebruik kunnen maken van het lerend vermogen.

Ben je docent en geïnteresseerd in het bestellen van de toolkit? Klik dan op onderstaande link voor meer informatie.