vrouw naast praatpaal
Mensen met dementie veilig op straat

‘Afgedankte’ praatpalen in dementievriendelijke hoofdrol

Hoe zorg je ervoor dat mensen met dementie langer voor zichzelf kunnen blijven zorgen, zelfstandig naar buiten kunnen en mee kunnen blijven doen in de wijk? Interieurarchitect Anne van Abkoude en social designer Marc Andrews bedachten een prachtig initiatief met de ‘afgedankte’ praatpalen van de ANWB in de hoofdrol.

De praatpalen doen dienst als wegwijzers voor mensen met (beginnende) dementie. Marc en Anne presenteerden hun ontwerp als resultaat van het onderzoekstraject ‘Dementie in de openbare ruimte’, een initiatief van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en gemeente Rotterdam.

De wijk toegankelijker voor mensen met dementie

Mensen met (beginnende) dementie hebben vaak angst om de deur uit te gaan. Zij zijn bang om de weg kwijt te raken. Daardoor wordt hun wereldje steeds kleiner. Ze gaan bijvoorbeeld nog maar een heel klein blokje om en blijven liever in of bij het huis. Zo’n vast dagelijks patroon biedt hen veiligheid en houvast. De praatpalen maken de wijk weer toegankelijker voor mensen met dementie. Het zijn immers herkenbare bakens van vroeger. En net als vroeger bieden zij assistentie wanneer mensen met dementie even hulp nodig hebben.

'Druk op de knop'
Vanuit hun onzekerheid richten mensen met dementie hun blik vaak naar de grond. Wanneer zij in verwarring raken verwijzen de tekst: ‘Assistentie nodig?’ en een pijl op de stoep hen naar de praatpaal. Daar krijgen ze met een druk op de knop iemand te spreken die hen geruststelt en indien nodig hulp stuurt. Dit kan iemand van de centrale van het dichtstbijzijnde zorgcentrum zijn, maar ook van de afdeling welzijn van de gemeente. Dat er verderop alweer een volgende gele paal staat geeft houvast en een gevoel van veiligheid tijdens de wandeling.

praatpaal op stoep
man helpt andere man

(H)erkenning en aandacht

Naast herkenningspunt voor hulp zorgen de praatpalen ook voor (h)erkenning van dementie bij de buurtbewoners. De praatpalen in de wijk brengen dementie op een vriendelijke manier onder de aandacht. Zo wordt dementie bespreekbaar en kunnen buurtbewoners iemand met dementie even helpen als dat nodig is. Daardoor gaan mensen met dementie makkelijker de straat op, blijven ze actiever en kunnen zij langer thuis blijven wonen.

Help mee in je buurt

Iemand met (beginnende) dementie kan zichzelf meestal prima redden. Maar soms gaat het even mis en kunnen zij wel wat hulp gebruiken van de omgeving. Van jou dus!

Vrouw doet boodschappen