Doe mee als gemeente

Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren toe, ook in uw gemeente. Dit betekent ook dat er meer mantelzorgers komen en dat meer inwoners en organisaties in uw gemeente dagelijks te maken krijgen met dementie. Maak uw gemeente dementievriendelijk!

De grootste wens van mensen met dementie – én hun mantelzorgers - is om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Daarbij hebben zij wel de hulp van hun omgeving en gemeente nodig. De gemeente wordt ook vanuit de overheid  aangesproken haar taak hierin te vervullen. Een gemeente heeft immers de taak te zorgen voor kwetsbare burgers en te zorgen voor publieksvoorlichting. Dat kan alleen wanneer u zich als gemeente bewust bent van de toenemende vergrijzing en de daarmee samengaande problematiek in de samenleving.

Uw gemeente in vier stappen dementievriendelijk

1. Maak dementie in de samenleving bespreekbaar

De beeldvorming rond dementie is overwegend negatief. Doorbreek het taboe en maak dementie in de samenleving bespreekbaar. Geef bijvoorbeeld goede publieksvoorlichting over dit thema en verwijs burgers naar de juiste instanties. Samen dementievriendelijk kan u hiermee helpen. Wilt u weten hoe?

2.  Zorg voor een goede zorgverlening voor mensen met dementie en mantelzorgers

Het is de taak van gemeenten om mensen met dementie de juiste zorg en ondersteuning te bieden. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo 2015).  Alzheimer Nederland ondersteunt gemeenten bij hun nieuwe zorgtaak met tips en adviezen. Samen met regionale vrijwilligers komen zij lokaal op voor de belangen van mensen met dementie en hun naasten. Zij zien erop toe dat gemeenten voldoende en passende zorg aanbieden.
Dit doen zij door:

  • Overleg voeren met de wethouders Zorg
  • Het kritisch volgen van het lokale beleid
  • Het verzamelen van signalen van mensen met dementie en hun naasten
  • Onderzoek naar dagactiviteiten

Kijk op de website van Alzheimer Nederland voor meer informatie over ondersteuning voor gemeenten.

Dementie vraagt weliswaar om maatwerk, maar wat goed is voor mensen met dementie is goed voor veel andere groepen in de lokale samenleving.

3. Bied inwoners van uw gemeente een gratis training aan

Bied als gemeente aan uw inwoners een gratis training op locatie aan. Daarmee draagt u als gemeente bij aan kennisvergroting van inwoners zodat zij meer te weten te komen over dementie. Zij leren dementie sneller herkennen en kunnen hulp verlenen als dat nodig is.

Wilt u uw inwoners ook een gratis training op locatie aanbieden? Neem contact met ons op:

Bel 0800-6002
(op werkdagen bereikbaar van 9.00-17.00u)

Of stuur een e-mail naar info@samendementievriendelijk.nl

4. Bied uw medewerkers een gerichte training aan.

U heeft medewerkers die in telefonisch of fysiek in contact komen met uw burgers. Deze medewerkers zullen ook in contact komen met mensen met dementie. Er kunnen allerlei situaties ontstaan waarbij u graag de situatie wilt beheersen en u zowel de medewerker als de burger met dementie, goed wilt helpen. Kennis in het omgaan met dementie leidt tot minder stress op de werkvloer voor medewerkers én klanten.

Hoe doet u dat?
Maak uw medewerkers attent op onze website en bied hen een specifieke training aan. Samen dementievriendelijk heeft hiervoor online trainingen ontwikkeld. Deze zijn door uw medewerkers, na aanmelden met hun e-mailadres, gratis te volgen:

U kunt ook een gerichte training op locatie aanvragen, bijvoorbeeld bij u in de gemeente.

Burgerzaken

Eigen medewerkers met dementie

Mensen worden ouder en werken steeds langer door. Door deze ontwikkeling komt ook dementie op de werkvloer vaker voor. U als werkgever kunt hier rekening mee houden. Hieronder een aantal aandachtspunten:

  • Tijdige diagnose: voor goede zorg is een tijdige diagnose een voorwaarde. Bij een vermoeden van dementie is het belangrijk dat de medewerker  zo snel mogelijk naar de huisarts gaat.
  • Casemanager: ieder persoon met (een vermoeden van) dementie heeft recht op een casemanager.
  • Thuiszorg, dagbesteding en woonvoorzieningen: goede thuiszorg, dagbestedingen en woonvoorzieningen zijn van belang. De zorgstandaard dementie biedt hierbij goed houvast.

Wilt u alle aandachtspunten & interessante links lezen?

Download dan het stappenplan voor gemeenten. Daarin vind u een aantal aandachtspunten om rekening mee te houden wat betreft de kwaliteit van leven van mensen met dementie en mantelzorgers.

Grachtje

Mantelzorgende medewerkers

Behalve met medewerkers met dementie krijgt u binnen de gemeente mogelijk ook te maken met medewerkers die zorgen voor iemand met dementie. Mantelzorgers zijn vaak zwaar belast door hun zorgtaak. U als werkgever kunt hen helpen door hen te ontlasten zodat zij gezond blijven en hun zorgtaak kunnen volhouden.