dementievriendelijke gemeente

Uw gemeente dementievriendelijk

Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren toe, ook in uw gemeente. Bent u wethouder, beleidsmedewerker of raadslid? Lees hoe u vanuit uw rol kunt zorgen dat uw gemeente dementievriendelijk wordt. Of test uw kennis in onze gratis online training 'Op het gemeentehuis'.

Wat is een dementievriendelijke gemeente?

In een dementievriendelijke gemeente:

  • kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk mee blijven doen in de samenleving.
  • maakt de gemeente begeleiding op maat mogelijk voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.
  • vergroot de gemeente de kennis van dementie binnen de eigen organisatie en de gemeenschap, bijvoorbeeld door het aanbieden van trainingen Omgaan met dementie.

Zo ontstaat een gemeenschap waarin iedereen dementie accepteert: van bakker en buurman tot sportclub en wijkagent. Waarin mensen met dementie gewoon boodschappen doen, hun bankzaken regelen, naar hun vereniging gaan of de bibliotheek of een museum bezoeken. En waarin de gemeenschap hen een handje toesteekt wanneer zij het even niet meer weten.

Waarom een dementievriendelijke gemeente?

Eén op de vijf Nederlanders krijgt dementie. Omdat we steeds ouder worden, stijgt het aantal mensen met dementie in 2040 naar verwachting naar 550.000. Dat betekent dat meer inwoners én organisaties in uw gemeente dagelijks te maken krijgen met dementie. Ga daarom samen met ondernemers, zorgaanbieders, burgers en vrijwilligersorganisaties aan de slag en maak uw gemeente dementievriendelijk! 
Benieuwd naar het aantal mensen met dementie per provincie en in uw gemeente?

dementievriendelijke gemeente

Hoe maak ik mijn gemeente dementievriendelijk?

1. Bied uw inwoners een gratis training ‘Omgaan met dementie’

Onze trainers verzorgen deze training op locatie, bij u in de gemeente. Per training kunnen minimaal tien en maximaal 20 inwoners deelnemen. Zij krijgen een training GOED omgaan met dementie, waarbij de letters staan voor Geruststellen, Oogcontact maken, Even Meedenken en Dankjewel. Zo draagt u bij aan het vergroten van de kennis van dementie bij uw inwoners. Zij leren dementie sneller herkennen en kunnen hulp bieden als dat nodig is.

Wilt u uw inwoners een gratis training op locatie aanbieden? Hiernaast vindt u onze contactgegevens.

Vragen of liever persoonlijk contact?

Neem contact op met onze Servicedesk.

2.  Bied uw medewerkers een gerichte training van Samen dementievriendelijk

Als beleidsmedewerker heeft u medewerkers die telefonisch of fysiek in contact komen met uw burgers. Ook met burgers met dementie. Kennis in het omgaan met dementie leidt tot minder stress op de werkvloer voor medewerkers én klanten. Dit zijn de mogelijkheden:

Online trainingen
Wij hebben gerichte online trainingen, speciaal voor uw medewerkers. Na aanmelden op onze website met e-mailadres en postcode zijn deze trainingen gratis te volgen:

  • De training 'Op het gemeentehuis’ is gericht op persoonlijk contact met klanten.
  • De training ‘Aan de telefoon’ is voor medewerkers die telefonisch klanten te woord staan.
  • De basistraining ‘Goed omgaan met dementie’ is geschikt voor iedereen die tijdens het werk mogelijk in contact komt met mensen met dementie

Doe als team een training
U kunt een team aanmaken van medewerkers of collega's zodat jullie samen jullie kennis kunnen testen in een online training. Als teamleider kunt u de scores van alle teamleden volgen.

Lees hoe u een team aanmaakt

Gerichte training op locatie
U kunt voor uw medewerkers ook een gerichte training op locatie aanvragen, bijvoorbeeld bij u in de gemeente. Wij denken graag met u mee.

dementievriendelijke gemeente
3. Maak dementie in de samenleving bespreekbaar

De beeldvorming rond dementie is vaak negatief. Veel mensen realiseren zich niet hoe groot de impact van dementie is. Maak als gemeente dementie in de samenleving bespreekbaar. Geef bijvoorbeeld goede publieksvoorlichting over dit thema en verwijs burgers naar de juiste instanties. Organiseer bijeenkomsten en activiteiten waarbij mensen met dementie in contact komen met andere inwoners van uw gemeente. Samen dementievriendelijk kan u hiermee helpen. Wilt u weten hoe?

4. Zorg voor een goede zorgverlening voor mensen met dementie én mantelzorgers

Het is de taak van gemeenten om mensen met dementie de juiste zorg en ondersteuning te bieden. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo 2015). Maar ook mantelzorgers zijn hulpvrager! Die rol wordt vaak niet onderkend. Uit de dementiemonitor van 2016 blijkt dat mantelzorgers de meeste behoefte hebben aan casemanagement, dagactiviteiten, voorlichting en thuiszorg. Zeker ten aanzien van voorlichting en dagactiviteiten is er een belangrijke rol voor gemeenten. Alzheimer Nederland ondersteunt gemeenten bij hun nieuwe zorgtaak met tips en adviezen.

Dementie vraagt weliswaar om maatwerk, maar wat goed is voor mensen met dementie is goed voor veel andere groepen in de lokale samenleving.

Meteen aan de slag?

Download een voorbeeldconvenant en een plan voor uitvoering van het convenant om uw gemeente dementievriendelijk te maken. Of bekijk het prachtige online magazine van Dementievriendelijk Lochem en laat u inspireren!

dementievriendelijke gemeente

Eigen medewerkers met dementie of mantelzorgende medewerkers

Het is uiteraard heel goed mogelijk dat u als beleidsadviseur of afdelingshoofd te maken krijgt met medewerkers met dementie of medewerkers die zorgen voor iemand met dementie.